صفحه اصلی > معرفی کنفرانس
.: معرفی کنفرانس

پیرو استقبال گسترده از هفت دوره کنفرانس حسابداری و مدیریت و با توجه به اهمیت مباحث آن، نقش تاثیر گذار اهداف آن در جامعه و همچنین در جهت گردهمایی و تبادل اطلاعات اساتید، دانشجویان، پژوهشگران و علاقه مندان به حوزه های مدیریت و حسابداری در این زمینه کمیته برگزاری با همکاری و حمایت گسترده دانشگاه ها، نهاد های علمی و تحقیقاتی مطرح و معتبر کشور اقدام به برگزاری هشتمین دوره کنفرانس با رویکرد حل بحران های مالی سازمان ها کرده است.