صفحه اصلی > اهداف کنفرانس
.: اهداف کنفرانس


اهداف کنفرانس

1- بسترسازي زمينه هاي پژوهشی در حوزه مدیریت و حسابداری

2-آشنایی با آخرین دستاوردهای علمی،صنعتی و جدیدترین متدهای پژوهشی انجام یافته در حوزه علوم مدیریت و حسابداری

3- اهتمام ویژه کارشناسان و پژوهشگران به ضرورت توسعه و ترویج علوم و فنون مدیریت و حسابداری در جامعه و توسعه پژوهش در فضای تمام الکترونیک بصورت استاندارد.

4-راه اندازی دبیرخانه دائمی کنفرانس و دسترسی آسان علاقمندان و صرفه جویی در هزینه و وقت پژوهشگران.

5-سياست گذاري، ارائه راهبردهاي آموزشي ، ارائه و بررسي روش هاي نوين پژوهشی در حوزه مدیریت و حسابداری

6- ترويج تحقيقات بنيادي وكاربردي در بخشهای مرتبط و شناسایی ایده های برتروتبدیل آنها به طرحهای سازنده.

7-فراهم سازي بسترمناسب براي انتقال دانش وتجربيات

8- ارائه راهبردها و راهکارهای تحقق فعالیتهای پژوهشی.

9-ايجاد ارتباط و انگيزه سازي مديران و کارشناسان حسابداری در سازمانهاي دولتي و بنگاههاي اقتصادي.