کارگاه های آموزشی مجازی
            
هیئت علمی

 
 مبالغ ثبت نام     نحوه نگارش مقالات     
  
    تاریخ های مهمنمونه گواهینامه های دوره های قبلی 
 

 

 
 
نحوه ارائه مقالات پوستری


نحوه ارائه مقالات سخنرانی و مجازی
صفحه اصلی > هزینه های ثبت نام
.: هزینه های ثبت نام

ثبت نام در هفتمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین

شرکت در کنفرانس به دو صورت ارائه مقاله و بدون ارائه مقاله صورت میگیرد که مبالغ ثبت نام آن به شرح ذیل است: 

نکات مهم:

- از کلیه کاربران محترم تقاضا می شود به تاریخ های مهم درج شده در سایت توجه نمایند.

- پس از پرداخت وجه حتما از طرق اعلام شده فیش خود را به دبیرخانه ارسال نمایند.

- کاربران محترمی که موفق به حضور در کنفرانس نمی شوند مدارک آنها بعد از کنفرانس به آدرس پستی مندرج در پنل کاربری آنها ارسال خواهد شد.

- به بخش خدمات در پنل کاربری خود رفته و نوع خدمات خود را انتخاب نمایند.

- در مرحله بعد به بخش ارسال فیش رفته و تصویر فیش واریزی خود را ارسال نمایند.

و یا از طریق پنل کاربری خود از بخش پرداخت آنلاین به درگاه سایت وصل شوند.